new

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา และคณะเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรจาก นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และ นางราตรี บัวประดิษฐ์ นาย     ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ร่วมกันจัดพิธีรดน้ำดำหัว ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา     ทชจ.นม.ได้วางพานพุ่มถวายเครื่องสักการะ หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในโอกาส “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์     สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้จัดการประชุมประจำเดือนเมษายน 2557 ครั้งที่ 2/2557     สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2557     สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2557     ทชจ.นม.เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยขบวนรถรณรงค์ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557     ผู้อำนวยการศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทคง พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการทาสีหลักกิโลเมตรและซ่อมบำรุงถนนโครงข่าย สาย นม.1015     ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมาวางพานพุ่มเนื่องในวันปิยะมหาราช     สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดรายการ “หมอทางสัญจร”ประจำเดือนกันยายน 2556    

ผู้อำนวยการทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา และคณะเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรจาก  นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และ นางราตรี บัวประดิษฐ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา  
21 เม.ย. - 11:30

 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ร่วมกันจัดพิธีรดน้ำดำหัว นายสนิท รัตนศฤงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งเป็นประเพณีของไทยที่แสดงถึงความเคารพนบนอบต่อผู้ใหญ่และเพื่อเป็นศิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่ ของสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมาทุกคน ณ ห้องสันทนาการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 9 เมษายน 2557  
21 เม.ย. - 11:27

 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องสักการะ หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  เนื่องในโอกาส “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ซึ่งตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี  โดยมี นายวินัย บัวประดิษฐ์     ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานในพิธี   
21 เม.ย. - 11:24

 ทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 “7+3 วันอันตราย” ในระหว่างวันที่ 11 – 20 เมษายน 2557  
21 เม.ย. - 11:21

   
07 เม.ย. - 14:46

หน่วยงานอื่น