home

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา

วันสำคัญ

โครงการก่อสร้างถนนสาย ฉ ผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนสาย ฉ  ผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ณ บริเวณจุดก่อสร้างถนนสายดังกล่าว เมื่อวันที่  17 กุมภาพันธ์ 2558

วันที่ : 19 ก.พ. 2558 10:00

“โครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

นายจักรี สิงคเสลิต นายช่างโยธาอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่ราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย  นายอัครพัชร์ เทพเนาว์ ผู้อำนวยการศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทประทาย ได้เข้าร่วม “โครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” โดยมี นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนลำทะเมนชัยพิทยาคม อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่  16 กุมภาพันธ์ 2558

วันที่ : 19 ก.พ. 2558 10:00

“หมอทางสัญจร”11 กุมภาพันธ์ 2558

นายชัยวิชิต พรีพรม นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เป็นผู้ดำเนินรายการประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมทางหลวงชนบท ออกอากาศทางสถานีวิทยุ F.M.105.25 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา 30280  เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558  ตั้งแต่เวลา 14.00 – 15.00 น.

วันที่ : 17 ก.พ. 2558 11:30

“หมอทางสัญจร”4 กุมภาพันธ์ 2558

นายโอน เทียนทอง  นายช่างโยธาชำนาญงาน  เป็นผู้ดำเนินรายการประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมทางหลวงชนบท ออกอากาศทางสถานีวิทยุ F.M.105.25 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา 30280  เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558  ตั้งแต่เวลา 14.00 – 15.00 น.

วันที่ : 17 ก.พ. 2558 11:15

ทชจ.นม. จัดตั้งหน่วยชั่งน้ำหนักยานพาหนะบนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท

นายภูวดล คำบุญเลิศ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ดำเนินงานจัดตั้งหน่วยชั่งน้ำหนักยานพาหนะบนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท ในเขตพื้นที่สาย นม.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 226 – บ้านพิทักษากร อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558

วันที่ : 17 ก.พ. 2558 09:15

ข่าวทั้งหมด

 
 
 
 
 
 
 
     

 

home