home

วิวสวย ๆ ทางจักรยาน

 

 

 

 

ติดตั้ง LINE 2 ID ในเครื่องเดียว บน Android และ i Phone

ตัวอย่าง VDO แนะนำ การทำ

Android แอพที่จะช่วยให้คุณผู้อ่านสามารถเล่นไลน์ (Line) ได้ 2 อันหรือ 2 ไอดีในเครื่องเดียวได้ บนสมาร์ทโฟนในระบบแอนดรอย (Android)  สำหรับผู้ที่ต้องการแยกไอดีที่ใช้ในการติดต่อไประสานงานในองค์กรออกจากไอดีส่วนตัวโดยที่ไม่ต้องพกเครื่องสองเครื่อง โหลด  Line Purple 4.6.0 หรือ  Line Red 5.2.0  เข้าไปตั้งค่าระบบความปลอดภัยของแอนดรอยน์กันก่อน โดยการติ๊กถูกที่ช่อง “ไม่รู้จักที่มา หรือ Unknow Source” เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แอพไลน์ขึ้นมาอีกหนึ่งตัว ซึ่งจะเป็นไอคอนสีม่วง เหมือนที่คุณผู้อ่านบางท่านอาจจะเคยได้ยินกันบ้างว่า ไลน์สีม่วง นั่นเอง เพียงเท่านี้เราก็พร้อมที่จะใช้งานไลน์ 2 ไอดี

 

 

 

 

แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา เข้าร่วมงาน "วิสาขบูชา พุทธบารมี"

ด้วย  แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา  โดย  นายสนิท  รัตนศฤงค์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  ได้เข้าร่วมงาน  “วิสาขบูชา พุทธบารมี” งานบุญยิ่งใหญ่        ที่จังหวัดนคราชสีมา จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในปีมหามงคลพุทธชยันตีครบ ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  และร่วมชมนิทรรศการตามรอยบาทพระศาสดา ย้อนรอยเส้นทางธรรม     จากชมพูทวีปสู่ดินแดนสุวรรณภูมิศึกษาเรื่องราวการเดินทางเผยแผ่พระพุทธศาสนาตลอด ๒,๖๐๐ ปี            ณ  เอ็มซีซี ฮอลล์  ชั้น  ๓  เดอะมอลล์นครราชสีมา  เมื่อวันที่  19  พฤษภาคม  2559  

วันที่ : 23 พ.ค. 2559 16:15

ขทช.นม จัดรายการวิทยุ "หมอทาง"

แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา ได้จัดรายการ “ทช.หมอทาง” ประจำเดือน  พฤษภาคม  2559  โดยมี นายชัยวิชิต  พรีพรม  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  เป็นผู้ดำเนินรายการประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมทางหลวงชนบท ออกอากาศทางสถานีวิทยุ F.M.105.25 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา 30280  เมื่อวันที่  11  พฤษภาคม  2559  ตั้งแต่เวลา 14.00 – 15.00 น.         โดยหัวข้อ  และเนื้อหาที่นำมาประชาสัมพันธ์มี 3 ช่วงของรายการ ช่วงที่ 1 ประชาสัมพันธ์เรื่อง”แวดวง ทช.”  ช่วงที่ 2 ของรายการได้ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับเรื่อง “ทช.ขอบอก  ปี 2559  กรมทางหลวงชนบท (ทช.)    ทุ่มงบ 9,000 ล้านบาท  ซื้อน้ำยางพาราแอสฟัลต์ก่อสร้างซ่อมแซมถนน” และช่วงที่  3  ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่อง  “ท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับทางหลวงชนบท” ซึ่งจะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับภารกิจหรือกิจกรรมอื่นๆ  ของกรมฯ เช่น กิจกรรมด้านงานก่อสร้างทาง, งานบำรุงทาง และงานอื่นๆ ที่กรมฯ ได้กำหนดไว้  ซึ่งได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงความสำคัญ  และความเป็นมาของภารกิจดังกล่าวรวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากกิจกรรมที่กล่าวมา

วันที่ : 23 พ.ค. 2559 15:30

ขทช.นม จัดรายการวิทยุ "หมอทาง"

แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา ได้จัดรายการ “ทช.หมอทาง” ประจำเดือน  พฤษภาคม  2559  โดยมี นายโอน  เทียนทอง  นายช่างโยธาชำนาญงาน  เป็นผู้ดำเนินรายการประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมทางหลวงชนบท ออกอากาศทางสถานีวิทยุ F.M.105.25 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา 30280  เมื่อวันที่  4  พฤษภาคม  2559  ตั้งแต่เวลา 14.00 – 15.00 น.  โดยหัวข้อ  และเนื้อหาที่นำมาประชาสัมพันธ์มี 3 ช่วงของรายการ ช่วงที่ 1 ประชาสัมพันธ์เรื่อง”แวดวง ทช.”  ช่วงที่ 2 ของรายการได้ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับเรื่อง “ทช.ขอบอก  เกี่ยวกับเงื่อนไขการขออนุญาตติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ในเขตทางหลวงชนบท” และช่วงที่  3  ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่อง             “ทช.ขอบอก  การรายงานความคืบหน้าตามแผนงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน สาย ฉ ผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา” ซึ่งจะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับภารกิจหรือกิจกรรมอื่นๆ  ของกรมฯ เช่น กิจกรรมด้านงานก่อสร้างทาง, งานบำรุงทาง และงานอื่นๆ ที่กรมฯ ได้กำหนดไว้  ซึ่งได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงความสำคัญ  และความเป็นมาของภารกิจดังกล่าว

วันที่ : 23 พ.ค. 2559 15:30

ขทช.นครราชสีมา เข้าร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่

แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา โดย นายสนิท  รัตนศฤงค์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา  ได้เข้าร่วมโครงการ  “สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน  บำบัดทุกข์  บำรุงสุข         สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” เพื่อรับทราบ  รวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย  โดยมี  นายวิเชียร  จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานในพิธี ณ บ้านหนองนา  หมู่ที่  8      ตำบลงิ้ว  อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อวันที่  12  พฤษภาคม  2559  

วันที่ : 18 พ.ค. 2559 13:30

ขทช.นม.ร่วมถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธี "วันฉัตรมงคล"

ด้วยวันที่  5  พฤษภาคม  2493  เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระทรงประกอบพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติ  ดังนั้น  วันที่  5  พฤษภาคม  ของทุกปี  เป็นวันที่พสกนิกรชาวไทยต่างพร้อมใจกันแสดงความจงรักภักดี  โดยจัดให้มีการประกอบพระราชพิธีฉัตรมงคลขึ้น  แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา  โดย  นายสนิท  รัตนศฤงค์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา  พร้อมด้วย  นายเสรี  ริกระโทก  นายช่างโยธาชำนาญงาน  และ  นายชัยวิชิต  พรีพรม  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  ได้ร่วมพิธีวางพุ่มเงิน – พุ่มทอง  ร่วมถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ  หอประชุมเปรม  ติณสูลานนท์  ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อวันที่  5  พฤษภาคม  2559  

วันที่ : 10 พ.ค. 2559 14:30

ข่าวทั้งหมด
logo
ผอ.ขทช.นม. ร่วมโครงการปลูกต้นโพธิ์เฉลิมพระเกียรติ

ผอ.ขทช.นม.เข้าร่วมโครงการปลูกต้นโพธิ์เฉลิมพระเกียรติ  อ.วังน้ำเขียว  จ.นครราชสีมา

วันที่ : 27 ส.ค. 2558 10:15

logo
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 28 ก.ค.58

นายสนิท รัตนศฤงค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา พร้อมด้วย นายไพวรรณ์ เขียวอ่อน วิศวกรโยธาชำนาญการ และ นายพลายบัว แร่จัน วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว เพื่อเป็นการรำลึกและสดุดีถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยในด้านต่างๆ และตระหนักถึงเกียรติ หน้าที่ สามัคคี ซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของข้าราชการ อันจะเป็นภาพลักษณ์ ทัศนคติ ของประชาชน ที่มีต่อข้าราชการให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น ณ ห้องประชุมเปรมติณสูลานนท์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม  2558 

วันที่ : 03 ส.ค. 2558 09:30

ข่าวทั้งหมด

 
 
 
 
 
 

 

home