home

กิจกรรม

 

 

 

 

ติดตั้ง LINE 2 ID ในเครื่องเดียว บน Android และ i Phone

ตัวอย่าง VDO แนะนำ การทำ

Android แอพที่จะช่วยให้คุณผู้อ่านสามารถเล่นไลน์ (Line) ได้ 2 อันหรือ 2 ไอดีในเครื่องเดียวได้ บนสมาร์ทโฟนในระบบแอนดรอย (Android)  สำหรับผู้ที่ต้องการแยกไอดีที่ใช้ในการติดต่อไประสานงานในองค์กรออกจากไอดีส่วนตัวโดยที่ไม่ต้องพกเครื่องสองเครื่อง โหลด  Line Purple 4.6.0 หรือ  Line Red 5.2.0  เข้าไปตั้งค่าระบบความปลอดภัยของแอนดรอยน์กันก่อน โดยการติ๊กถูกที่ช่อง “ไม่รู้จักที่มา หรือ Unknow Source” เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แอพไลน์ขึ้นมาอีกหนึ่งตัว ซึ่งจะเป็นไอคอนสีม่วง เหมือนที่คุณผู้อ่านบางท่านอาจจะเคยได้ยินกันบ้างว่า ไลน์สีม่วง นั่นเอง เพียงเท่านี้เราก็พร้อมที่จะใช้งานไลน์ 2 ไอดี

 

 

 

 

ผอ.ขทช.นม เข้าร่วมโครงการ "จังหวัดเคลื่อนที่"

แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา โดย นายสนิท รัตนศฤงค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา  ได้เข้าร่วมโครงการ  “สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน  บำบัดทุกข์  บำรุงสุข         สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”  เพื่อให้ส่วนราชการต่างๆ  ได้นำงานในหน้าที่ออกให้บริการประชาชนนอกสถานที่  และได้พบปะเยี่ยมเยียน  รับทราบและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่  โดยมี  นายวิเชียร  จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานในพิธี ณ  บ้านหนองไผ่  ตำบลตะขบ  อำเภอปักธงชัย   จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อวันที่  30  พฤศจิกายน  2558

วันที่ : 01 ธ.ค. 2558 09:45

ขทช.นม จัดรายการวิทยุ "หมอทาง"

แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา ได้จัดรายการ “ทช.หมอทาง” ประจำเดือน  พฤศจิกายน  2558 โดยมี นายโอน  เทียนทอง  นายช่างโยชำนาญงาน  เป็นผู้ดำเนินรายการประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมทางหลวงชนบท ออกอากาศทางสถานีวิทยุ F.M.105.25 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา 30280  เมื่อวันที่ 18  พฤศจิกายน  2558  ตั้งแต่เวลา 14.00 – 15.00 น.         โดยหัวข้อ  และเนื้อหาที่นำมาประชาสัมพันธ์มี 3 ช่วงของรายการ ช่วงที่ 1 ประชาสัมพันธ์เรื่อง  ”กรมทางหลวงชนบท  ได้กำหนดแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยการเดินทางบนทางหลวงชนบทช่วงเทศกาล     ปีใหม่ 2559”  ช่วงที่ 2 ของรายการได้ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับเรื่อง “รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  2558”  และช่วงที่  3  ซึ่งเป็นช่วงสุดท้าย ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่อง  “ท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับทางหลวงชนบท”  ซึ่งจะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับภารกิจหรือกิจกรรมอื่นๆ  ของกรมฯ เช่น กิจกรรมด้านงานก่อสร้างทาง, งานบำรุงทาง และงานอื่นๆ ที่กรมฯ ได้กำหนดไว้ ซึ่งได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงความสำคัญ   และความเป็นมาของภารกิจดังกล่าวรวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากกิจกรรมที่กล่าวมา

วันที่ : 26 พ.ย. 2558 13:15

ขทช.นม จัดรายการวิทยุ "หมอทาง"

แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา ได้จัดรายการ “ทช.หมอทาง” ประจำเดือน  พฤศจิกายน  2558 โดยมี นายชัยวิชิต  พรีพรม  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  เป็นผู้ดำเนินรายการประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมทางหลวงชนบท ออกอากาศทางสถานีวิทยุ F.M.105.25 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา 30280  เมื่อวันที่ 11  พฤศจิกายน  2558  ตั้งแต่เวลา 14.00 – 15.00 น.         โดยหัวข้อ  และเนื้อหาที่นำมาประชาสัมพันธ์มี 3 ช่วงของรายการ ช่วงที่ 1 ประชาสัมพันธ์เรื่อง  ”โครงการ   งบกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2558”  ช่วงที่ 2 ของรายการได้ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับเรื่อง “โครงการก่อสร้างงบประมาณที่ตำกว่า  1  ล้านบาท”  และช่วงที่  3  ซึ่งเป็นช่วงสุดท้าย ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่อง  “ท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับทางหลวงชนบทที่จังหวัดนครราชสีมา”  ซึ่งจะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับภารกิจหรือกิจกรรมอื่นๆ  ของกรมฯ เช่น กิจกรรมด้านงานก่อสร้างทาง, งานบำรุงทาง และงานอื่นๆ ที่กรมฯ ได้กำหนดไว้ ซึ่งได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงความสำคัญ   และความเป็นมาของภารกิจดังกล่าวรวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากกิจกรรมที่กล่าวมา

วันที่ : 26 พ.ย. 2558 13:15

ขทช.นม ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2558

แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา โดย นายสนิท รัตนศฤงค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้จัดการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน  2558   ได้ถ่ายทอดนโยบายกรมทางหลวงชนบทและเร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติงาน  ประจำเดือนพฤศจิกายน   2558   เมื่อศุกร์  ที่  20  พฤศจิกายน  2558  เวลา  09.30 – 12.00  น.  ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา    ชั้น  2  ตำบลหนองบัวศาลา  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  

วันที่ : 20 พ.ย. 2558 15:45

นายธนะชัย อินทรศร ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทวังน้ำเขียว ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน

แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา โดย  นายธนะชัย  อินทรศร  ผู้อำนวยการหมวดบำรุง      ทางหลวงชนบทวังน้ำเขียว  ได้รับเชิญเป็นวิยากรในการเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย        ทางถนนและเครื่องจักรสำหรับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เมื่อวันที่ 10  พฤศจิกายน  2558              ณ  โรงแรมอมรินทร์ลากูน  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  

วันที่ : 18 พ.ย. 2558 10:45

ข่าวทั้งหมด
logo
ผอ.ขทช.นม. ร่วมโครงการปลูกต้นโพธิ์เฉลิมพระเกียรติ

ผอ.ขทช.นม.เข้าร่วมโครงการปลูกต้นโพธิ์เฉลิมพระเกียรติ  อ.วังน้ำเขียว  จ.นครราชสีมา

วันที่ : 27 ส.ค. 2558 10:15

logo
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 28 ก.ค.58

นายสนิท รัตนศฤงค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา พร้อมด้วย นายไพวรรณ์ เขียวอ่อน วิศวกรโยธาชำนาญการ และ นายพลายบัว แร่จัน วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว เพื่อเป็นการรำลึกและสดุดีถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยในด้านต่างๆ และตระหนักถึงเกียรติ หน้าที่ สามัคคี ซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของข้าราชการ อันจะเป็นภาพลักษณ์ ทัศนคติ ของประชาชน ที่มีต่อข้าราชการให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น ณ ห้องประชุมเปรมติณสูลานนท์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม  2558 

วันที่ : 03 ส.ค. 2558 09:30

ข่าวทั้งหมด

 
 
 
 
 
 

 

home