home

มาฆบูชา

 

 

 

 

ติดตั้ง LINE 2 ID ในเครื่องเดียว บน Android และ i Phone

ตัวอย่าง VDO แนะนำ การทำ

Android แอพที่จะช่วยให้คุณผู้อ่านสามารถเล่นไลน์ (Line) ได้ 2 อันหรือ 2 ไอดีในเครื่องเดียวได้ บนสมาร์ทโฟนในระบบแอนดรอย (Android)  สำหรับผู้ที่ต้องการแยกไอดีที่ใช้ในการติดต่อไประสานงานในองค์กรออกจากไอดีส่วนตัวโดยที่ไม่ต้องพกเครื่องสองเครื่อง โหลด  Line Purple 4.6.0 หรือ  Line Red 5.2.0  เข้าไปตั้งค่าระบบความปลอดภัยของแอนดรอยน์กันก่อน โดยการติ๊กถูกที่ช่อง “ไม่รู้จักที่มา หรือ Unknow Source” เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แอพไลน์ขึ้นมาอีกหนึ่งตัว ซึ่งจะเป็นไอคอนสีม่วง เหมือนที่คุณผู้อ่านบางท่านอาจจะเคยได้ยินกันบ้างว่า ไลน์สีม่วง นั่นเอง เพียงเท่านี้เราก็พร้อมที่จะใช้งานไลน์ 2 ไอดี

 

 

 

 

ขทช.นม.วางพวงมาลาถวายสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา  โดย  นายสนิท  รัตนศฤงค์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา  พร้อมด้วย  นายนิยม  กิจหนองสรวง  นายช่างโยธาชำนาญงาน  นายภูวดล  คำบุญเลิศนายช่างโยธาปฏิบัติงาน  และ  นายชัยวิชิต  พรีพรม  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ  วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ณ  หอประชุมเปรม  ติณสูลานนท์  ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  ในวันที่  25  เมษายน  2559         

วันที่ : 26 เม.ย. 2559 09:30

แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา ร่วมต้อนรับอธิบดีกรมทางหลวงชนบทในการตรวจสอบการก่อสร้างช่องทางจักรยาน

นายพิศักดิ์  จิตวิริยะวศิน  อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ตรวจสอบการก่อสร้างช่องทางจักรยาน  สาย  นม.3052 ช่วงรอบอ่างลำพระเพลิง  อำเภอวังน้ำเขียว  โดยมี  นายสมบูรณ์ ชัยศิรินิรันด์    ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) พร้อมด้วย  นายสนิท รัตนศฤงค์ ผู้อำนวยการ   แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา  นายธนชัย อินทรศร  ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางชนบทวังน้ำเขียว        ให้การต้อนรับ  เมื่อวันที่  22  เมษายน  2559  

วันที่ : 26 เม.ย. 2559 09:30

ขทช.นม.ตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559

ด้วยแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา  ได้จัดทำแผนปฏิบัติการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์  2559  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทาง  การลดและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ  รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงชนบทกับหน่วยงานอื่น  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ในระหว่างวันที่  11 เมษายน  2559 – 17  เมษายน  2559  แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา  โดย  นายสนิท  รัตนศฤงค์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา  พร้อมเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา  ได้เข้าประจำศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์  2559  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทาง  ณ  จุดบริการ        สี่แยกอวยชัย  ตำบลปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ตั้งแต่วันที่  11  เมษายน  2559 – 17  เมษายน  2559  

วันที่ : 21 เม.ย. 2559 14:00

ขทช.นม.ร่วมให้การต้อนรับ ท่านอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการตรวจสภาพการจราจรถนนมิตรภาพ

ด้วย  ท่านอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  ตรวจสภาพการจราจรถนนมิตรภาพ  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมี  นายสุรพันธ์  ดิสสะมาน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม  รวมถึง  นายสนิท  รัตนศฤงค์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา  ร่วมให้การต้อนรับพร้อมกับบรรยายสรุป  และรับคำชี้แนะแนวทางเพื่อนำไปปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  เมื่อวันที่  16  เมษายน  2559  

วันที่ : 21 เม.ย. 2559 13:45

ขทช.นม.ให้การต้อนรับ นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท

ด้วย  นายประศักดิ์  บัณฑุนาค  รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท  ได้เข้าตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา  ได้ในติดตั้งเครื่องกั้นอัตโนมัติจุดตัดทางรถไฟ  พร้อมกับ    ได้ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการ  หมวดบำรุงทางหลวงชนบทวังน้ำเขียว  โดยมี  นายสนิท  รัตนศฤงค์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา  นายธนะชัย  อินทรศร  ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทวังน้ำเขียว  พร้อมเจ้าหน้าที่  เป็นผู้ในการต้อนรับ  เมื่อวันที่  14  เมษายน  2559  ณ  หมวดบำรุงทางหลวงชนบท      วังน้ำเขียว  อำเภอวังน้ำเขียว  จังหวัดนครราชสีมา  

วันที่ : 21 เม.ย. 2559 13:45

ข่าวทั้งหมด
logo
ผอ.ขทช.นม. ร่วมโครงการปลูกต้นโพธิ์เฉลิมพระเกียรติ

ผอ.ขทช.นม.เข้าร่วมโครงการปลูกต้นโพธิ์เฉลิมพระเกียรติ  อ.วังน้ำเขียว  จ.นครราชสีมา

วันที่ : 27 ส.ค. 2558 10:15

logo
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 28 ก.ค.58

นายสนิท รัตนศฤงค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา พร้อมด้วย นายไพวรรณ์ เขียวอ่อน วิศวกรโยธาชำนาญการ และ นายพลายบัว แร่จัน วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว เพื่อเป็นการรำลึกและสดุดีถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยในด้านต่างๆ และตระหนักถึงเกียรติ หน้าที่ สามัคคี ซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของข้าราชการ อันจะเป็นภาพลักษณ์ ทัศนคติ ของประชาชน ที่มีต่อข้าราชการให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น ณ ห้องประชุมเปรมติณสูลานนท์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม  2558 

วันที่ : 03 ส.ค. 2558 09:30

ข่าวทั้งหมด

 
 
 
 
 
 

 

home