home

 

 

 

วันอาสาฬหบูชา

 

 

 

 

 

 

ประชุมชี้แจงการติดตั้งป้ายประกอบการฯ 26 มิถุนายน 2558

นายธนะชัย อินทรศร ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทวังน้ำเขียว จัดประชุมชี้แจงการติดตั้งป้ายประกอบการในเขตทางหลวงให้แก่ผู้ประกอบการในเขตถนน สาย นม.1016 แยกทางหลวงหมายเลข 2-บ้านกุดคล้า ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ณ โรงแรมเขาใหญ่ฟ้าใสรีสอร์ท เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558

วันที่ : 01 ก.ค. 2558 11:00

ประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน 29 มิถุนายน 2558

นายเจษฎา มังกะโรทัย นายช่างโยธาชำนาญงาน จัดการประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สัญญาเลขที่ 64/2558  โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต  สาย นม.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 226-บ้านพิทักษากร อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ณ หมู่บ้านพิทักษากร อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558

วันที่ : 01 ก.ค. 2558 10:45

จังหวัดเคลื่อนที่ 25 มิถุนายน 2558

นายสนิท รัตนศฤงค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา ได้เข้าร่วม “โครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” โดยมี นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนบ้านคูเมือง  หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่  25 มิถุนายน 2558

วันที่ : 01 ก.ค. 2558 10:45

ประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย นม.4035

นายโอน เทียนทอง นายช่างโยธาชำนาญงาน จัดการประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย นม.4035 แยกทางหลวงชนบทหมายเลข 2166- อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา(2โครงการในถนนสายเดียวกัน) ณ บ้านตาเงิน ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ : 01 ก.ค. 2558 10:45

ประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย นม.4043

นายอัครพัชร์ เทพเนาว์ นายช่างโยธาชำนาญงาน จัดการประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย นม.4043 แยกทางหลวงชนบทหมายเลข 2175-บ้านผักกาดหญ้า อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ณ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ : 01 ก.ค. 2558 10:45

ข่าวทั้งหมด

 
 
 
 
 
 
 
 

 

home