home

วิวสวย ๆ ทางจักรยาน

 

 

 

 

ติดตั้ง LINE 2 ID ในเครื่องเดียว บน Android และ i Phone

ตัวอย่าง VDO แนะนำ การทำ

Android แอพที่จะช่วยให้คุณผู้อ่านสามารถเล่นไลน์ (Line) ได้ 2 อันหรือ 2 ไอดีในเครื่องเดียวได้ บนสมาร์ทโฟนในระบบแอนดรอย (Android)  สำหรับผู้ที่ต้องการแยกไอดีที่ใช้ในการติดต่อไประสานงานในองค์กรออกจากไอดีส่วนตัวโดยที่ไม่ต้องพกเครื่องสองเครื่อง โหลด  Line Purple 4.6.0 หรือ  Line Red 5.2.0  เข้าไปตั้งค่าระบบความปลอดภัยของแอนดรอยน์กันก่อน โดยการติ๊กถูกที่ช่อง “ไม่รู้จักที่มา หรือ Unknow Source” เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แอพไลน์ขึ้นมาอีกหนึ่งตัว ซึ่งจะเป็นไอคอนสีม่วง เหมือนที่คุณผู้อ่านบางท่านอาจจะเคยได้ยินกันบ้างว่า ไลน์สีม่วง นั่นเอง เพียงเท่านี้เราก็พร้อมที่จะใช้งานไลน์ 2 ไอดี

 

 

 

 

ผอ.ขทช.นครราชสีมา เข้าร่วมพิธีเปิดสะพานลอยคนเดินข้าม

ตามที่  บริษัท  ซีพีเอฟ  (ประเทศไทย)  จำกัด  (มหาชน)  ได้มอบเงินจำนวน  6,720,000.-  บาท  (หกล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)  ให้กรมทางกลวงชนบท  เพื่อเป็นงบประมาณในการก่อสร้างสะพานลอย   คนเดินข้าม  บริเวณด้านหน้าบริษัทฯ  ณ  ตำบลท่าเยี่ยม  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ทางหลวงหมายเลข 24  ตอน  สี่แยกโชคชัย – หนองมัน  กม.58+615  วัตถุประสงค์เพื่อพนักงานและประชาชนโดยทั่วไปใช้สัญจรไปมาระหว่างสองฟากถนนได้อย่างปลอดภัย  และเปิดทดลองให้บริการมาระยะหนึ่งแล้ว แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา  โดย  นายสนิท  รัตนศฤงค์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา  เข้าร่วมพิธีเปิดสะพานลอยคนเดินข้ามอย่างเป็นทางการ  โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  นายวิเชียร  จันทรโณทัย  เป็นประธานในพิธีเปิดสะพานลอยดังกล่าว  เมื่อวันพุธที่  22  มิถุนายน  2559 

วันที่ : 24 มิ.ย. 2559 10:00

ขทช.นม จัดรายการวิทยุ "หมอทาง"

แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา ได้จัดรายการ “ทช.หมอทาง” ประจำเดือน  มิถุนายน  2559  โดยมี นายชัยวิชิต  พรีพรม  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  เป็นผู้ดำเนินรายการประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมทางหลวงชนบท ออกอากาศทางสถานีวิทยุ F.M.105.25 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา 30280  เมื่อวันที่  15  มิถุนายน  2559  ตั้งแต่เวลา 14.00 – 15.00 น.           โดยหัวข้อ  และเนื้อหาที่นำมาประชาสัมพันธ์มี 3 ช่วงของรายการ ช่วงที่ 1 ประชาสัมพันธ์เรื่อง”แวดวง ทช.”  ช่วงที่ 2 ของรายการได้ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับเรื่อง “ทช.ขอบอก”  และช่วงที่  3  ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่อง  “ท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับ ทช.”  ซึ่งจะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับภารกิจหรือกิจกรรมอื่นๆ ของกรมฯ เช่น กิจกรรมด้านงานก่อสร้างทาง,  งานบำรุงทาง และงานอื่นๆ ที่กรมฯ ได้กำหนดไว้  ซึ่งได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงความสำคัญ  และความเป็นมาของภารกิจดังกล่าว

วันที่ : 20 มิ.ย. 2559 15:15

ขทช.นม จัดรายการวิทยุ "หมอทาง"

แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา ได้จัดรายการ “ทช.หมอทาง” ประจำเดือน  มิถุนายน 2559  โดยมี  นายชัยวิชิต  พรีพรม  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  และ  นายภูวดล  คำบุญเลิศ  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  เป็นผู้ดำเนินรายการประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมทางหลวงชนบท ออกอากาศทางสถานีวิทยุ F.M.105.25 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา 30280  เมื่อวันที่           8  มิถุนายน  2559  ตั้งแต่เวลา 14.00 – 15.00 น.  โดยหัวข้อ  และเนื้อหาที่นำมาประชาสัมพันธ์มี        3 ช่วงของรายการ ช่วงที่ 1 ประชาสัมพันธ์เรื่อง”แวดวง ทช.”  ช่วงที่ 2 ของรายการได้ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับเรื่อง “ทช.ขอบอก”  และช่วงที่  3  ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่อง  “ท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับทางหลวงชนบท”  ซึ่งจะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับภารกิจหรือกิจกรรมอื่นๆ ของกรมฯ เช่น กิจกรรมด้านงานก่อสร้างทาง, งานบำรุงทาง และงานอื่นๆ ที่กรมฯ ได้กำหนดไว้  ซึ่งได้ประชาสัมพันธ์          ให้ประชาชนรับทราบถึงความสำคัญ  และความเป็นมาของภารกิจดังกล่าว

วันที่ : 20 มิ.ย. 2559 15:15

หมวดบำรุงทางหลวงชนบทวังน้ำเขียว เป็นพี่เลี้ยงให้น้องๆตาบอดฝึกเดินผ่านสิ่งกีดขวาง

เมื่อวันที่  16  มิถุนายน  2559  นายธนะชัย  อินทรศร  ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทวังน้ำเขียว  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  เป็นพี่เลี้ยงให้น้องๆตาบอดได้ฝึกเดินผ่านสิ่งกีดขวาง  โดยมีไม้นำทาง      บนเส้นทางจักรยานของกรมทางหลวงชนบท  

วันที่ : 17 มิ.ย. 2559 16:15

ประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา โดย นายเจษฎา มังกะโรทัย นายช่างโยธาชำนาญงาน จัดการประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สัญญาเลขที่ 142/2559  โครงการซ่อมสร้างผิวทางพารา        แอสฟัลติกคอนกรีต สาย นม.4029  แยกทางหลวงหมายเลข 2160 – บ้านพลจลก  อำเภอคง,โนนสูง    จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อวันที่  16  มิถุนายน  2559 ณ  ศาลาประชาคมหมู่บ้านพลจลก  อำเภอคง,โนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ : 17 มิ.ย. 2559 16:15

ข่าวทั้งหมด
logo
ผอ.ขทช.นม. ร่วมโครงการปลูกต้นโพธิ์เฉลิมพระเกียรติ

ผอ.ขทช.นม.เข้าร่วมโครงการปลูกต้นโพธิ์เฉลิมพระเกียรติ  อ.วังน้ำเขียว  จ.นครราชสีมา

วันที่ : 27 ส.ค. 2558 10:15

logo
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 28 ก.ค.58

นายสนิท รัตนศฤงค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา พร้อมด้วย นายไพวรรณ์ เขียวอ่อน วิศวกรโยธาชำนาญการ และ นายพลายบัว แร่จัน วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว เพื่อเป็นการรำลึกและสดุดีถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยในด้านต่างๆ และตระหนักถึงเกียรติ หน้าที่ สามัคคี ซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของข้าราชการ อันจะเป็นภาพลักษณ์ ทัศนคติ ของประชาชน ที่มีต่อข้าราชการให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น ณ ห้องประชุมเปรมติณสูลานนท์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม  2558 

วันที่ : 03 ส.ค. 2558 09:30

ข่าวทั้งหมด

 
 
 
 
 
 

 

home