home

กิจกรรม

 

 

 

 

ติดตั้ง LINE 2 ID ในเครื่องเดียว บน Android และ i Phone

ตัวอย่าง VDO แนะนำ การทำ

Android แอพที่จะช่วยให้คุณผู้อ่านสามารถเล่นไลน์ (Line) ได้ 2 อันหรือ 2 ไอดีในเครื่องเดียวได้ บนสมาร์ทโฟนในระบบแอนดรอย (Android)  สำหรับผู้ที่ต้องการแยกไอดีที่ใช้ในการติดต่อไประสานงานในองค์กรออกจากไอดีส่วนตัวโดยที่ไม่ต้องพกเครื่องสองเครื่อง โหลด  Line Purple 4.6.0 หรือ  Line Red 5.2.0  เข้าไปตั้งค่าระบบความปลอดภัยของแอนดรอยน์กันก่อน โดยการติ๊กถูกที่ช่อง “ไม่รู้จักที่มา หรือ Unknow Source” เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แอพไลน์ขึ้นมาอีกหนึ่งตัว ซึ่งจะเป็นไอคอนสีม่วง เหมือนที่คุณผู้อ่านบางท่านอาจจะเคยได้ยินกันบ้างว่า ไลน์สีม่วง นั่นเอง เพียงเท่านี้เราก็พร้อมที่จะใช้งานไลน์ 2 ไอดี

 

 

 

 

ประชุมประจำเดือน มกราคม 2559

แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา โดย นายสนิท รัตนศฤงค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้จัดการประชุมประจำเดือน  มกราคม  2559   ได้ถ่ายทอดนโยบายกรมทางหลวงชนบทและเร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติงาน  ประจำเดือน  มกราคม  2559             เมื่อวันพฤหัสบดี  ที่  28  มกราคม  2559  เวลา  13.30 – 16.00  น.  ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา  ชั้น  2  ตำบลหนองบัวศาลา  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  

วันที่ : 01 ก.พ. 2559 14:30

ขทช.นม จัดรายการวิทยุ "หมอทาง"

แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา ได้จัดรายการ “ทช.หมอทาง” ประจำเดือน  มกราคม  2559  โดยมี นายโอน  เทียนทอง  นายช่างโยธาชำนาญงาน  เป็นผู้ดำเนินรายการประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมทางหลวงชนบท ออกอากาศทางสถานีวิทยุ F.M.105.25 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา 30280  เมื่อวันที่  20  มกราคม  2559  ตั้งแต่เวลา 14.00 – 15.00 น.  โดยหัวข้อ  และเนื้อหาที่นำมาประชาสัมพันธ์มี 3 ช่วงของรายการ ช่วงที่ 1 ประชาสัมพันธ์เรื่อง”แวดวง ทช.”  ช่วงที่ 2 ของรายการได้ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับเรื่อง “ทช.ขอบอก”  และช่วงที่  3  ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่อง  “ท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับทางหลวงชนบท”  ซึ่งจะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับภารกิจหรือกิจกรรมอื่นๆ ของกรมฯ เช่น กิจกรรมด้านงานก่อสร้างทาง,  งานบำรุงทาง และงานอื่นๆ ที่กรมฯ ได้กำหนดไว้          ซึ่งได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงความสำคัญ  และความเป็นมาของภารกิจดังกล่าวรวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากกิจกรรมที่กล่าวมา

วันที่ : 28 ม.ค. 2559 15:00

แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมความก้าวหน้าของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงคมนาคม

แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา โดย นายสนิท รัตนศฤงค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา  ได้เข้าร่วมประชุมความก้าวหน้าการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน  ผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  21  มกราคม  2559  ณ  ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่  10  (นครราชสีมา

วันที่ : 25 ม.ค. 2559 11:00

ประชุมสภากาแฟ

แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา  โดย  นายสนิท  รัตนศฤงค์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา  พร้อมด้วย นายสมบูรณ์ ชัยศิรินิรันดร์  ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5  (นครราชสีมา)  ได้เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด  และหารือข้อราชการเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ  พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดี  ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ  (บุ่งตาหลั่ว)  จังหวัดนครราชสีมา  ต.หนองไผ่ล้อม  อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา  เมื่อวันที่  20  มกราคม  2559  

วันที่ : 21 ม.ค. 2559 09:30

ประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา โดย นายภูวดล  คำบุญเลิศ  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน    จัดการประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สัญญาเลขที่ 77/2559  โครงการยกระดับมาตรฐานทางถนนสายแยก ทช.นม.1021 – บ.หนองม่วง  อ.สูงเนิน  จ.นครราชสีมา  ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองม่วง  อ.สูงเนิน  จ.นครราชสีมา  เมื่อวันที่  18  มกราคม  2559  

วันที่ : 21 ม.ค. 2559 09:30

ข่าวทั้งหมด
logo
ผอ.ขทช.นม. ร่วมโครงการปลูกต้นโพธิ์เฉลิมพระเกียรติ

ผอ.ขทช.นม.เข้าร่วมโครงการปลูกต้นโพธิ์เฉลิมพระเกียรติ  อ.วังน้ำเขียว  จ.นครราชสีมา

วันที่ : 27 ส.ค. 2558 10:15

logo
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 28 ก.ค.58

นายสนิท รัตนศฤงค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา พร้อมด้วย นายไพวรรณ์ เขียวอ่อน วิศวกรโยธาชำนาญการ และ นายพลายบัว แร่จัน วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว เพื่อเป็นการรำลึกและสดุดีถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยในด้านต่างๆ และตระหนักถึงเกียรติ หน้าที่ สามัคคี ซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของข้าราชการ อันจะเป็นภาพลักษณ์ ทัศนคติ ของประชาชน ที่มีต่อข้าราชการให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น ณ ห้องประชุมเปรมติณสูลานนท์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม  2558 

วันที่ : 03 ส.ค. 2558 09:30

ข่าวทั้งหมด

 
 
 
 
 
 

 

home