home

 

 

 

 

    วิดีทัศน์อบรมการใช้งานระบบ CBMS ของกรมทางหลวงชนบท

  

                                  รายการวิทยุหมอทาง

                 

                                         ทุกวันศุกร์เวลา 11.00-12.00 น.

2561 หมวดบำรุงทางหลวงชนบทประทาย แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา ได้เข้าดำเนินการตัดหญ้าข้างทาง

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561  หมวดบำรุงทางหลวงชนบทประทาย   แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา ได้เข้าดำเนินการตัดหญ้าข้างทาง ถนนสายนม.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 2175 – อ.ห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อให้ประชาชนเดินทางด้วยความประทับใจและปลอดภัย  

วันที่ : 16 ม.ค. 2562 14:15

หมวดบำรุงทางหลวงชนบทประทาย แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา ได้เข้าดำเนินการปรับปรุงทาสีสะพาน

   วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 หมวดบำรุงทางหลวงชนบทประทาย  แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา  ได้เข้าดำเนินการปรับปรุงทาสีสะพาน นม.1055 แยกทางหลวงหมายเลข 2 – บ้านโนนแดง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา เพื่อให้ประชาชนเดินทางด้วยความปลอดภัย  

วันที่ : 16 ม.ค. 2562 14:15

หมวดบำรุงทางหลวงชนบทประทาย แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา ได้เข้าดำเนินการขุดซ่อมผิวจราจร

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 หมวดบำรุงทางหลวงชนบทประทาย  แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา ได้เข้าดำเนินการขุดซ่อมผิวจราจร ถนนสายนม.3127 แยกทางหลวงหมายเลข 207 – บ.ไทรงาม อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย  

วันที่ : 16 ม.ค. 2562 14:15

แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา ได้เข้าติดตั้งป้ายประกาศกรมทางหลวงชนบท

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 หมวดบำรุงทางหลวงชนบทประทาย  แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา ได้เข้าติดตั้งป้ายประกาศกรมทางหลวงชนบท สายนม.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 2175 – อ.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา เพื่อประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือให้ประชาชน ได้รับทราบและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ  

วันที่ : 16 ม.ค. 2562 11:00

หมวดบำรุงทางหลวงชนบทประทาย แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา ได้เข้าดำเนินการขุดซ่อมผิวจราจร

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 หมวดบำรุงทางหลวงชนบทประทาย  แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา ได้เข้าดำเนินการขุดซ่อมผิวจราจร ถนนสายนม.3127 แยกทางหลวงหมายเลข 207 – บ.ไทรงาม อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย  

วันที่ : 15 ม.ค. 2562 10:45

ข่าวทั้งหมด
ผอ.ขทช.นม. ร่วมโครงการปลูกต้นโพธิ์เฉลิมพระเกียรติ

ผอ.ขทช.นม.เข้าร่วมโครงการปลูกต้นโพธิ์เฉลิมพระเกียรติ  อ.วังน้ำเขียว  จ.นครราชสีมา

วันที่ : 27 ส.ค. 2558 10:15

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 28 ก.ค.58

นายสนิท รัตนศฤงค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา พร้อมด้วย นายไพวรรณ์ เขียวอ่อน วิศวกรโยธาชำนาญการ และ นายพลายบัว แร่จัน วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว เพื่อเป็นการรำลึกและสดุดีถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยในด้านต่างๆ และตระหนักถึงเกียรติ หน้าที่ สามัคคี ซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของข้าราชการ อันจะเป็นภาพลักษณ์ ทัศนคติ ของประชาชน ที่มีต่อข้าราชการให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น ณ ห้องประชุมเปรมติณสูลานนท์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม  2558 

วันที่ : 03 ส.ค. 2558 09:30

ข่าวทั้งหมด
   

 

home