home

 

 

 

วันอาสาฬหบูชา

 

 

 

 

 

 

ผอ.ขทช.นม. เข้าร่วมตรวจงานฯ

นายสนิท รัตนศฤงค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา พร้อมด้วย นายจักรี สิงคเสลิต นายช่างโยธาอาวุโส นายเสรี ริกระโทก นายช่างโยธาชำนาญงาน และ  นางสำรวย เพื่อนประชาราษฎร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เข้าร่วมตรวจงาน โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นม.4035 แยกทางหลวงหมายเลข 2166-อ.จักราช (ตอน 2)  อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายโอน เทียนทอง เป็นนายช่างควบคุมงานดังกล่าว เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558

วันที่ : 28 ก.ค. 2558 11:00

คู่มือประชาชน

นายสนิท รัตนศฤงค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา ได้จัดทำคู่มือประชาชนของกรมฯ ว่าด้วย พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 โดยการติดประชาสัมพันธ์ไว้ที่บริเวณบอร์ดของแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา และเว็บไซต์แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา

วันที่ : 24 ก.ค. 2558 09:15

ผอ.ขทช.นม.ร่วมพิธีเปิดจุดจอดพักรถ

นายสนิท รัตนศฤงค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา พร้อมด้วย นายสมบูรณ์ ชัยศิรินิรันดร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 ได้เข้าร่วมพิธีเปิดจุดจอดพักรถดังกล่าว เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2558 โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี

วันที่ : 22 ก.ค. 2558 11:15

ผอ.ขทช.นม. ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาการก่อสร้างถนนสาย ฉ ผังเมืองฯ

นายสนิท รัตนศฤงค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา พร้อมด้วย นายสมบูรณ์ ชัยศิรินิรันดร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 ได้เข้าร่วมประชุมการพิจารณาแก้ไขปัญหาดังกล่าว เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมโครงการก่อสร้างถนนสาย ฉ ผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา ที่ตั้งโครงการก่อสร้างถนนสาย ฉ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายบุญยืน คำหงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

วันที่ : 22 ก.ค. 2558 11:00

“ทช.หมอทาง” 8 ก.ค.58

นายชัยวิชิต พรีพรม นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เป็นผู้ดำเนินรายการประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมทางหลวงชนบท ออกอากาศทางสถานีวิทยุ F.M.105.25 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา 30280  เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 2558  ตั้งแต่เวลา 14.00 – 15.00 น. โดยหัวข้อและเนื้อหาที่นำมาประชาสัมพันธ์มี 2 ช่วงของรายการ ช่วงที่ 1 ประชาสัมพันธ์เรื่อง “ถนนเลียบคลองมีการทรุดตัวในพื้นที่จังหวัดสระบุรีและพระนครศรีอยุธยา ซึ่งสาเหตุมาจากภัยแล้งฯ” ช่วงที่ 2 เกี่ยวกับเรื่อง “ 10 เรื่องน่ารู้ในกัมพูชา” และช่วงที่ 3 ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของรายการ  ได้ประชาสัมพันธ์เรื่อง “เที่ยวและชิมริมทางหลวงชนบท สายทางการท่องเที่ยวจากอดีตสู่อนาคต”

วันที่ : 17 ก.ค. 2558 09:30

ข่าวทั้งหมด

 
 
 
 
 
 

 

home