home

 

 

 

 

    วิดีทัศน์อบรมการใช้งานระบบ CBMS ของกรมทางหลวงชนบท

  

                                  รายการวิทยุหมอทาง

                 

                                         ทุกวันศุกร์เวลา 11.00-12.00 น.

หมวดบำรุงทางหลวงชนบทคง ให้เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณสองข้างทางที่เสี่ยงอันตราย

  เมื่อวันที่  24 กันยายน 2561 หมวดบำรุงทางหลวงชนบทคง  ให้เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณสองข้างทางที่เสี่ยงอันตราย  ในสายนม.1022 แยกทางหลวงหมายเลข 2- บ้านหัวหนอง  อ.โนนแดง,บัวใหญ่  จ.นครราชสีมา  เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา  

วันที่ : 04 ต.ค. 2561 11:45

หมวดบำรุงทางหลวงชนบทคง ให้เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการเก็บป้ายที่รุกล้ำเขตทาง

เมื่อวันที่ 21  กันยายน 2561  หมวดบำรุงทางหลวงชนบทคง  ให้เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการเก็บป้ายที่รุกล้ำเขตทาง  บริเวณสายนม.1022 แยกทางหลวงหมายเลข 2–บ้านหัวหนอง  อ.โนนแดง,บัวใหญ่  จ.นครราชสีมา  เพื่อให้มีทัศนียภาพที่สวยงามและปราศจากป้ายผิดกฎหมาย ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท  

วันที่ : 04 ต.ค. 2561 11:45

หมวดบำรุงทางหลวงชนบทคง ดำเนินการซ่อมบำรุงผิวจราจร

  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 หมวดบำรุงทางหลวงชนบทคง ให้เจ้าหน้าที่ เข้าดำเนินการซ่อมบำรุงผิวจราจร  ในสายนม.1015 แยกทางหลวงหมายเลข 2 – บ้านหนองหัวฟาน  อ.โนนสูง,ขามสะแกแสง  จ.นครราชสีมา เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยของประชาชน  

วันที่ : 04 ต.ค. 2561 11:45

หมวดบำรุงทางหลวงชนบทคง เข้าดำเนินการปรับปรุงทัศนียภาพข้างทาง

  เมื่อวันที่  19 กันยายน 2561 หมวดบำรุงทางหลวงชนบทคง  เข้าดำเนินการปรับปรุงทัศนียภาพข้างทาง  ในสายนม.1015 แยกทางหลวงหมายเลข 2 -  บ้านหนองหัวฟาน  อ.โนนสูง,ขามสะแกแสง  จ.นครราชสีมา   เพื่อให้ประชาชนมีทัศนวิสัยในการมองเห็นที่ดี  

วันที่ : 04 ต.ค. 2561 11:30

หมวดบำรุงทางหลวงชนบทคง ดำเนินการซ่อมบำรุงผิวจราจรบริเวณที่มีน้ำท่วมขัง

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561  หมวดบำรุงทางหลวงชนบทคง ให้เจ้าหน้าที่เร่งเข้าดำเนินการซ่อมบำรุงผิวจราจรบริเวณที่มีน้ำท่วมขัง  ในสายนม.6031 บ้านดอนขุนสนิท –บ้านตะคร้อ  อ.บัวใหญ่,คง  จ.นครราชสีมา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  

วันที่ : 04 ต.ค. 2561 11:30

ข่าวทั้งหมด
ผอ.ขทช.นม. ร่วมโครงการปลูกต้นโพธิ์เฉลิมพระเกียรติ

ผอ.ขทช.นม.เข้าร่วมโครงการปลูกต้นโพธิ์เฉลิมพระเกียรติ  อ.วังน้ำเขียว  จ.นครราชสีมา

วันที่ : 27 ส.ค. 2558 10:15

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 28 ก.ค.58

นายสนิท รัตนศฤงค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา พร้อมด้วย นายไพวรรณ์ เขียวอ่อน วิศวกรโยธาชำนาญการ และ นายพลายบัว แร่จัน วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว เพื่อเป็นการรำลึกและสดุดีถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยในด้านต่างๆ และตระหนักถึงเกียรติ หน้าที่ สามัคคี ซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของข้าราชการ อันจะเป็นภาพลักษณ์ ทัศนคติ ของประชาชน ที่มีต่อข้าราชการให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น ณ ห้องประชุมเปรมติณสูลานนท์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม  2558 

วันที่ : 03 ส.ค. 2558 09:30

ข่าวทั้งหมด
 
 
 
 
 
 

 

 

home