home

 

 

 

 

    วิดีทัศน์อบรมการใช้งานระบบ CBMS ของกรมทางหลวงชนบท

  

                                  รายการวิทยุหมอทาง

                 

                                         ทุกวันศุกร์เวลา 11.00-12.00 น.

หมวดบำรุงทางหลวงชนบทประทาย ดำเนินการตัดหญ้า สาย นม.4006

วันที่ 4 มกราคม 2561 หมวดบำรุงทางหลวงชนบทประทาย  แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา  ได้เข้าดำเนินการตัดหญ้าสองข้างทาง สายนม.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 2175  -           อ.ห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมา  เพื่อให้ประชาชนเดินทางด้วยความประทับใจ  

วันที่ : 10 ม.ค. 2561 10:30

หมวดบำรุงทางหลวงชนบทนครราชสีมา ดำเนินการทาสีหลักนำโค้ง

เมื่อวันที่  4  มกราคม  2561  หมวดบำรุงทางหลวงชนบทนครราชสีมา  ได้เข้าดำเนินการปรับปรุงทาสีหลักนำโค้ง สาย นม.1120 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บ้านโคกไผ่  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  เพื่ออำนวยความปลอดภัยให้ประชาชนที่สัญจรไปมาตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท  

วันที่ : 10 ม.ค. 2561 10:30

หมวดบำรุงทางหลวงชนบทนครราชสีมา ดำเนินการซ่อมผิวทางจราจร

เมื่อวันที่  4  มกราคม  2561  หมวดบำรุงทางหลวงชนบทนครราชสีมา  ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร สาย  นม. 3123 แยกทางหลวงหมายเลข 226 – บ้านหนองบัวโคก  อำเภอเฉลิมพระเฉลิมเกียรติ   จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนที่สัญจรไปมาบนถนนทางหลวงชนบท  

วันที่ : 10 ม.ค. 2561 10:15

หมวดบำรุงทางหลวงชนบทสีคิ้ว ปักหลักเขตทาง สาย นม.3059

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 หมวดบำรุงทางหลวงชนบทสีคิ้ว  ลงพื้นที่ดำเนินการปักหลักเขตทาง สายนม.3059 แยกทางหลวงหมายเลข 201  บ.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด  จ.นครราชสีมา     (ช่วง กม.25+600) เพื่อทราบแนวเขตที่ชัดเจน  

วันที่ : 24 พ.ย. 2560 10:15

หมวดบำรุงทางหลวงชนบทสีคิ้ว รื้อถนอป้ายติดตั้งลุกล้ำเขตทางหลวงชนบท

วันที่ 10  พฤศจิกายน  2560  หมวดบำรุงทางหลวงชนบทสีคิ้ว รื้อถอนป้ายที่ติดตั้งรุกล้ำเขตทางหลวง สายทาง นม.3032 แยกทล.201 – บ้านคลองไผ่  อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อความสวยงามบนถนนทางหลวงชนบท  

วันที่ : 16 พ.ย. 2560 10:45

ข่าวทั้งหมด
ผอ.ขทช.นม. ร่วมโครงการปลูกต้นโพธิ์เฉลิมพระเกียรติ

ผอ.ขทช.นม.เข้าร่วมโครงการปลูกต้นโพธิ์เฉลิมพระเกียรติ  อ.วังน้ำเขียว  จ.นครราชสีมา

วันที่ : 27 ส.ค. 2558 10:15

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 28 ก.ค.58

นายสนิท รัตนศฤงค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา พร้อมด้วย นายไพวรรณ์ เขียวอ่อน วิศวกรโยธาชำนาญการ และ นายพลายบัว แร่จัน วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว เพื่อเป็นการรำลึกและสดุดีถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยในด้านต่างๆ และตระหนักถึงเกียรติ หน้าที่ สามัคคี ซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของข้าราชการ อันจะเป็นภาพลักษณ์ ทัศนคติ ของประชาชน ที่มีต่อข้าราชการให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น ณ ห้องประชุมเปรมติณสูลานนท์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม  2558 

วันที่ : 03 ส.ค. 2558 09:30

ข่าวทั้งหมด
 
 
 
 
 
 

 

 

home