home

 

ผู้บริหาร

“ทช.หมอทาง” 25 มีนาคม 2558

นายชัยวิชิต พรีพรม นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เป็นผู้ดำเนินรายการประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมทางหลวงชนบท ออกอากาศทางสถานีวิทยุ F.M.105.25 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา 30280  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558  ตั้งแต่เวลา 14.00 – 15.00 น. โดยหัวข้อและเนื้อหาที่นำมาประชาสัมพันธ์มี 3 ช่วงของรายการ ช่วงที่ 1 ประชาสัมพันธ์เรื่อง “พิธีเปิดทดลองใช้ สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณถนนนนทบุรี 1” ช่วงที่ 2 เกี่ยวกับเรื่อง “กรมการขนส่งทางบก ได้บรรลุข้อตกลงการเดินรถข้ามประเทศจากไทยไปลาว รับอาเซียน” และช่วงที่ 3 ของรายการ ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่อง “ท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับ ทช.” ซึ่งจะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับภารกิจหรือกิจกรรมอื่นๆ ของกรมฯ เช่น กิจกรรมด้านงานก่อสร้างทาง,งานบำรุงทาง และงานอื่นๆ ที่กรมฯ ได้กำหนดไว้

วันที่ : 30 มี.ค. 2558 16:15

“ทช.หมอทาง” 18 มีนาคม 2558

นายโอน เทียนทอง  นายช่างโยธาชำนาญงาน  เป็นผู้ดำเนินรายการประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมทางหลวงชนบท ออกอากาศทางสถานีวิทยุ F.M.105.25 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา 30280  เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558  ตั้งแต่เวลา 14.00 – 15.00 น.  โดยหัวข้อและเนื้อหาที่นำมาประชาสัมพันธ์มี 3 ช่วงของรายการ ช่วงที่ 1 ประชาสัมพันธ์เรื่อง“กิจกรรม รักษ์ทาง-รักถิ่น” ช่วงที่ 2 เกี่ยวกับเรื่อง “การประเมินเอกลักษณ์ ทช.” และช่วงสุดท้ายของรายการได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่อง “การอำนวยความสะดวกความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558”  ซึ่งจะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับภารกิจหรือกิจกรรมอื่นๆ ของกรมฯ เช่น กิจกรรมด้านงานก่อสร้างทาง,งานบำรุงทาง และงานอื่นๆ ที่กรมฯ ได้กำหนดไว้ 

วันที่ : 30 มี.ค. 2558 16:15

ประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติงาน 25 มีนาคม 2558

แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา โดย นายภูวดล คำบุญเลิศ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน และ  นายชัยวิชิต พรีพรม นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 และ เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีบุคลากรของเทศบาลเมือง , เทศบาลตำบล และ อบต. ในเขตพื้นที่ อำเภอสีคิ้ว ,อำเภอปากช่อง, อำเภอสูงเนิน และ อำเภอขามทะเลสอ  เข้าร่วมประชุมดังกล่าว  ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 

วันที่ : 30 มี.ค. 2558 16:15

ประเมินเอกลักษณ์ทาง ทช.

แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา โดย นายโอน เทียนทอง นายช่างโยธาชำนาญงาน  นายเสรี ริกระโทก นายช่างโยธาชำนาญงาน และ นายธีระพงษ์ กลุ่มในเมือง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่  ให้การต้อนรับ คณะจากกรมทางหลวงชนบท ที่เดินทางมาร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงวัตถุประสงค์การตรวจติดตามประเมินเอกลักษณ์ทาง ทช. ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) และลงภาคสนามตรวจสายทาง นม.1020-บ้านหนองปลิง อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 

วันที่ : 30 มี.ค. 2558 16:15

แขวงทางหลวงชนบท นม. เข้าร่วมพิธีบวงสรวงถวายเครื่องสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา โดย นายจักรี สิงคเสลิต นายช่างโยธาอาวุโส ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา พร้อมด้วย นายภูวดล คำบุญเลิศ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  เข้าร่วมพิธีบวงสรวงถวายเครื่องสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ณ หน้าลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี            โดยมี นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี เมื่อเช้าวันที่ 24 มีนาคม 2558            

วันที่ : 25 มี.ค. 2558 09:30

ข่าวทั้งหมด

 
 
 
 
 
 
 
       

 

home