new

ผู้อำนวยการศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทคง พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการทาสีหลักกิโลเมตรและซ่อมบำรุงถนนโครงข่าย สาย นม.1015     ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมาวางพานพุ่มเนื่องในวันปิยะมหาราช     สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดรายการ “หมอทางสัญจร”ประจำเดือนกันยายน 2556     วันพ่อขุนราม     รองผู้ว่าตรวจเยี่ยมศูนย์บำรุงวังน้ำเขียว     รองผู้ว่าตรวจเยี่ยมศูนย์บำรุงวังน้ำเขียว     ประชุมประจำเดือน กพ. 56     รองผู้ว่าตรวจเยี่ยมศูนย์บำรุงวังน้ำเขียว     ผส.สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 ตรวจเยี่ยม สำนักงาน ฯ     นายจักรี สิงคเสสิต หัวหน้าฝ่ายพัฒนาโครงข่ายทาง และ นายชัยวิชิต พรีพรม นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เป็นตัวแทนเข้าร่วมงาน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา    

   
07 เม.ย. - 14:46

  สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 ในหัวข้อเรื่อง “การส่งเสริมด้านวิชาการงานทาง” เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557    
07 เม.ย. - 14:33

   
07 เม.ย. - 13:58

 นายสนิท รัตนศฤงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา ตักบาตรเนื่องในวันฉลองชัยชนะของท่านท้าวสุรนารี ประจำปี 2557 ณ บริเวณลานอนุสาวรี  
25 มี.ค. - 11:54

 นายสุรพันธ์  สุคันธิน  ผู้อำนวยการศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทคง พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการทาสีหลักกิโลเมตรและซ่อมบำรุงถนนโครงข่าย สาย นม.1015 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บ้านหนองหัวฟาน อำเภอโนนสูง , อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา   
25 มี.ค. - 11:47

หน่วยงานอื่น