home

 

 

 

 

สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดรายการ “หมอทางสัญจร”ประจำเดือนมกราคม 2558 โดยมี นายชัยวิชิต พรีพรม นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เป็นผู้ดำเนินรายการประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมทางหลวงชนบท ออกอากาศทางสถานีวิทยุ F.M.105.25 MHz

วันที่ : 30 ม.ค. 2558 09:45

นายเจษฎา มังกะโรทัย นายช่างโยธา ชำนาญงาน จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สัญญาที่ 45/2558 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติก คอนกรีต สาย นม.2045 แยก ทล.24 – บ้านดอนไพล อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ณ บริเวณหมู่บ้านดอนไพล อำเภอโชคชัย

วันที่ : 30 ม.ค. 2558 09:30

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทสีคิ้ว ได้เข้าร่วม “โครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

วันที่ : 30 ม.ค. 2558 09:30

สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดรายการ “หมอทางสัญจร”ประจำเดือนมกราคม 2558

วันที่ : 30 ม.ค. 2558 09:30

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา นำข้าราชการ เข้าร่วมงาน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ได้มีการถวายพุ่มดอกไม้สด ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จั

วันที่ : 30 ม.ค. 2558 09:15

ข่าวทั้งหมด

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต
       

 

home