ผอ.ทชจ.นครราชสีมาร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”   นายสนิท รัตนศฤงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย พนักงานราชการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา   เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
20 พ.ย. - 21:06

       สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดรายการ “หมอทางสัญจร”ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 โดยมี นายโอน เทียนทอง นายช่างโยธาชำนาญงาน และ นายชัยวิชิต พรีพรม นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เป็นผู้ดำเนินรายการประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมทางหลวงชนบท ออกอากาศทางสถานีวิทยุ F.M.105.25 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา 30280 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 14.30 - 15.00 น.       โดยหัวข้อและเนื้อหาที่นำมาประชาสัมพันธ์มี 3 ช่วงของรายการ ช่วงที่ 1 ประชาสัมพันธ์ “เงินงบประมาณประจำปี 2558” ช่วงที่ 2 เกี่ยวกับเรื่อง “โครงการหน้าโรงเรียนปลอดภัย...อุ่นใจใช้ทางหลวงชนบท ปีงบประมาณ 2558”      และช่วงที่ 3 ของรายการ ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่อง “ความปลอดภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2558” ซึ่งจะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับภารกิจหรือกิจกรรมอื่นๆ ของกรมฯ เช่น กิจกรรมด้านงานก่อสร้างทาง,งานบำรุงทาง    และงานอื่นๆ ที่กรมฯ ได้กำหนดไว้ ซึ่งได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงความสำคัญและความเป็นมาของภารกิจดังกล่าวรวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากกิจกรรมที่กล่าวมา
20 พ.ย. - 20:56

  สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา โดย นายสนิท รัตนศฤงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายนพดล มามาก นายอำเภอบ้านเหลื่อม  เป็นประธานในพิธี
20 พ.ย. - 20:47

  สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา โดย นายสนิท รัตนศฤงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายนิยม กิจหนองสรวง นายช่างโยธาชำนาญงาน และ  นายถนอม แกกสันเทียะ นายช่างโยธาชำนาญงาน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 โดยมี  นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี
20 พ.ย. - 19:47

นายโสภณวิชญ์ พิกุลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนบ์บำรุงทางหลวงชนบทสีคิ้ว จัดประชุมเจ้าหน้าที่และบุคลากรประจำศูนย์ฯ เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558 พร้อมทั้งได้มอบชุดสะท้อนแสงให้กับเจ้าหน้าที่และได้ลงพื้นที่แนะนำ      การซ่อมบำรุงผิวลาดยางให้กับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ด้วย ณ บริเวณศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทสีคิ้ว
20 พ.ย. - 19:36

หน่วยงานอื่น