ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยบุคลากรในหน่วยงานได้เข้าร่วมพิธีตักบาตร กิจกรรม "มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกถึงความสามัคคี พร้อมที่จะร่วมมือร่วมใจกันเดินหน้าประเทศไทยไปสู่ความสงบ ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
31 ก.ค. - 09:41

   
10 ก.ค. - 09:45

   
10 ก.ค. - 09:41

   
10 ก.ค. - 09:23

   
10 ก.ค. - 08:54

หน่วยงานอื่น