home

 

 

 

 

    วิดีทัศน์อบรมการใช้งานระบบ CBMS ของกรมทางหลวงชนบท

  

                                  รายการวิทยุหมอทาง

                 

                                         ทุกวันศุกร์เวลา 11.00-12.00 น.

แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม  2561  แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา  โดย  นายสนิท  รัตนศฤงค์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา  และ  นายจักรี  สิงคเสลิต  นายช่างโยธาอาวุโส  ได้ติดตามความก้าวหน้าของโครงการต่อความยาวสะพาน  ฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากภัยพิบัติ สาย นม.4033 แยกทางหลวงหมายเลข 2256 – บ้านช่องสำราญ  อำเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ : 05 ก.ค. 2561 16:30

หมวดบำรุงทางหลวงชนบทสีคิ้ว ปรับปรุงผิวจราจร

วันที่ 2  กรกฎาคม  2561   หมวดบำรุงทางหลวงชนบทสีคิ้ว  ดำเนินงานปรับปรุงผิวจราจร  สายทาง นม.4033 แยก ทล.2256 –บ.ช่องสำราญ อ.ด่านขุนทด, อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา  ช่วงกม.(3+100-7+100) เพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชนที่ใช้เส้นทางหลวงชนบท

วันที่ : 05 ก.ค. 2561 16:00

หมวดบำรุงทางหลวงชนบทวังน้ำเขียว จัดกิจกรรมมอบป้ายจราจร

วันที่ 27 มิถุนายน 2561   หมวดบำรุงทางหลวงชนบทวังน้ำเขียว ได้มอบป้ายจราจรให้กับโรงเรียนบ้านคลองทุเรียน   ตำบลวังน้ำเขียว  อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อเป็นวิธีการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ เกิดทักษะ  มีสำนึกที่ดี สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  ป้องกัน และลดอุบัติเหตุจากการจราจรและยังเป็นการเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดี มีมารยาทในการใช้รถใช้ถนน โดยการให้ติดตั้งป้ายจราจรภายในโรงเรียน

วันที่ : 05 ก.ค. 2561 16:00

หมวดบำรุงทางหลวงชนบทนครราชสีมา จัดกิจกรรมโครงการรักษ์ทาง – รักถิ่น

เมื่อวันที่  29  มิถุนายน  2561  หมวดบำรุงทางหลวงชนบทนครราชสีมา  ร่วมกับประชาชนบ้านโนนเต็ง,บ้านใหม่ทรายทอง  ตำบลโนนเมือง  อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมกิจกรรม รักษ์ทาง –  รักถิ่น (โครงการถนนสวยงามและถนนไร้หลุมบ่อ)  เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมภาคประชาชน และเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและดูแลรักษาถนนร่วมกับกรมทางหลวงชนบท ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนเต็ง ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ : 05 ก.ค. 2561 16:00

แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา “สร้างกุศลใหม่ได้กุศลแรง ร่วมใจคนโคราช”

เมื่อวันที่  1  กรกฎาคม  2561  แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา  โดย  นายสนิท  รัตนศฤงค์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา  ได้เข้าร่วมพิธีเททองหล่อ  พระพุทธสีมามหามงคล , รูปหล่อ  หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ , รูปหล่อท้าวสุรนานรี (ย่าโม)  และ รูปหล่อ     ท้าวเวสสุวรรณ  “สร้างกุศลใหม่ได้กุศลแรง  ร่วมใจคนโคราช”  ณ  ท่าอากาศยานนครราชสีมา  ตำบลท่าช้าง  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ : 05 ก.ค. 2561 10:45

ข่าวทั้งหมด
ผอ.ขทช.นม. ร่วมโครงการปลูกต้นโพธิ์เฉลิมพระเกียรติ

ผอ.ขทช.นม.เข้าร่วมโครงการปลูกต้นโพธิ์เฉลิมพระเกียรติ  อ.วังน้ำเขียว  จ.นครราชสีมา

วันที่ : 27 ส.ค. 2558 10:15

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 28 ก.ค.58

นายสนิท รัตนศฤงค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา พร้อมด้วย นายไพวรรณ์ เขียวอ่อน วิศวกรโยธาชำนาญการ และ นายพลายบัว แร่จัน วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว เพื่อเป็นการรำลึกและสดุดีถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยในด้านต่างๆ และตระหนักถึงเกียรติ หน้าที่ สามัคคี ซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของข้าราชการ อันจะเป็นภาพลักษณ์ ทัศนคติ ของประชาชน ที่มีต่อข้าราชการให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น ณ ห้องประชุมเปรมติณสูลานนท์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม  2558 

วันที่ : 03 ส.ค. 2558 09:30

ข่าวทั้งหมด
 
 
 
 
 
 

 

 

home