home

 

 

แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน)

ตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวัง  เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร  สยามินทราธิราช  บรมนาถบพิตร  สวรรคต  ลงวันที่  13  ตุลาคม  2559  และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต  ลงวันที่  13  ตุลาคม  2559  ซึ่งจังหวัดได้จัดบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร  (15 วัน)  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  27  ตุลาคม  2559  แล้วนั้น    แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา โดย นายสนิท รัตนศฤงค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  ได้ร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร  (50 วัน)  ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร  สยามินทราธิราช  บรมนาถบพิตร  โดยพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  ณ  ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี  ในวันที่  1  ธันวาคม  2559  

วันที่ : 02 ธ.ค. 2559 09:45

แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา ร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี

ตามที่รัฐบาล  โดยพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  กำหนดนโยบายให้ประชาชน  ส่วนราชการ  และภาคเอกชน  ร่วมออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง  แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา โดย  นายสนิท  รัตนศฤงค์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา  พร้อมเจ้าหน้าที่  ได้จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง  เมื่อวันพุธ  ที่  30  พฤศจิกายน  2559  ณ  ลานอเนกประสงค์แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 

วันที่ : 01 ธ.ค. 2559 13:45

แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด คค.

ด้วย  ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม  ได้กำหนดเดินทางไปตรวจราชการและประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด คค. ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 14  (สุรินทร์  นครราชสีมา  บุรีรัมย์  ชัยภูมิ) แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา โดย  นายสมบูรณ์  ชัยศิรินิรันดร์  ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)  พร้อมด้วย  นายจักรี  สิงคเสลิต  นายช่างโยธาอาวุโส  ได้เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด คค.  ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  ในวันที่  29  พฤศจิกายน  2559  

วันที่ : 30 พ.ย. 2559 10:45

หมวดบำรุงทางหลวงชนบทคง ปรับปรุงป้ายจราจร และปรับทัศนียภาพ สาย นม.4011

เมื่อวันที่  23  พฤศจิกายน  2559   หมวดบำรุงทางหลวงชนบทคง  เข้าดำเนินการทำความสะอาด ทาสีป้ายจราจร  พร้อมทั้งนำป้ายที่ผิดกฎหมายและบดบังวิสัยทัศในการมองเห็นออก สาย  นม.4011         แยกทางหลวงหมายเลข 2067 – บ้านมะค่า  อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  เป็นการอำนวยความสะดวก         ในการมองเห็นให้ชัดเจนขึ้นแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนบนเส้นทางสายนี้  

วันที่ : 29 พ.ย. 2559 13:45

หมดวบำรุงทางหลวงชนบทสีคิ้ว "ชี้แจงการขออนุญาตปักเสาพาดสายไฟฟ้า สาย นม.3059

นายโสภณวิชญ์  พิกุลสวัสดิ์  ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทสีคิ้ว  ต้อนรับคณะผู้มาติดต่อประสานงานจากทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  เพื่อชี้แจงการขออนุญาตปักเสาพาดสายไฟฟ้าในเขตทางหลวงชนบท สาย นม.3059 แยกทางหลวงหมายเลข 201 - บ้านห้วยบง อำเภอสีคิ้ว,ด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา             เมื่อวันที่  24 พฤศจิกายน 2559  

วันที่ : 29 พ.ย. 2559 13:45

ข่าวทั้งหมด
logo
ผอ.ขทช.นม. ร่วมโครงการปลูกต้นโพธิ์เฉลิมพระเกียรติ

ผอ.ขทช.นม.เข้าร่วมโครงการปลูกต้นโพธิ์เฉลิมพระเกียรติ  อ.วังน้ำเขียว  จ.นครราชสีมา

วันที่ : 27 ส.ค. 2558 10:15

logo
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 28 ก.ค.58

นายสนิท รัตนศฤงค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา พร้อมด้วย นายไพวรรณ์ เขียวอ่อน วิศวกรโยธาชำนาญการ และ นายพลายบัว แร่จัน วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว เพื่อเป็นการรำลึกและสดุดีถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยในด้านต่างๆ และตระหนักถึงเกียรติ หน้าที่ สามัคคี ซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของข้าราชการ อันจะเป็นภาพลักษณ์ ทัศนคติ ของประชาชน ที่มีต่อข้าราชการให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น ณ ห้องประชุมเปรมติณสูลานนท์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม  2558 

วันที่ : 03 ส.ค. 2558 09:30

ข่าวทั้งหมด

 
 
 
 
 

 

home